Amsterdam

The city of Amsterdam has a variety of tourist attractions, and the best restaurants and shops. Amsterdam is a small metropole that’s very easy to explore.

vlag-ned De stad Amsterdam heeft een zeer gevarieerd toeristisch aanbod, en de beste restaurants en winkels. Het is een kleine en overzichtelijke wereldstad.

www.iamsterdam.com